God Jul!

God jul åt er alla! Igår fira vi julen hos barnens fammo&fafa! Julmat, paket öppning, myky skratt, tv m.m.

Idag fortsätter vi firande i Lojo hos mina föräldrar! Blir juldags bastu, mera julmat, julgubben ha lämna o julklappar dit. Ganska skön jul! ❤️

Annonser

Mående!

Nåja! Tog en tid innan ja fick mej o skriva igen. Nu ska ja lite skriva om mitt mående..

Psykiskt: När läkaren sa att de blir nu snitt så blev ja ju ganska ledsen! Börja tänka hu vi/ja ska klara oss me Linus o allt. Had sagt ti mamma när dom fundera på rådgivningen om hon va me rumppan neråt att de e min mardröm o hamna på snitt. Nå sen va hon ju me huvu neråt så va int beredd på de. Men efter snittet va de skönt att allt va över, vi visste att vi får hjälp av bådas föräldrar.Första dagarna vs tyngst här hemma när Linus va gråtig o int förstod att int mamma får lyfta, bärs m.m. Men efter vardagen börja rulla börja de lätta, va jätte lycklig o glad av all hjälp o stöd vi fick. En dag kom de färdigt mat o en dag städ hjälp m.m.

Fysiskt: De va ju de värsta, första gången ja sko stå tänkte ja svimma, va så svag o de tog så sjukt! Så fick fara tibaks o ligga. Efter de försökte ja sita mera så följande gång gick de o på tisdag kväll fick ja fara i duschen, o de va skönt fast ja orka int så länge. Två första veckorna va sjukast, had o ett stygn som blev lite inflammerat. O ha haft lite problem me blödningar och sånt. Emellanåt e magen sjuk o öm o vissa dagar känns int typ någo. Ha börja fara ut o på små länkar, någo annat får int ja göra ännu på 4månader. Svårast e att int lyfta Linus, hemma går de men bilen o sen butiken e värst. Som tur behöv int ja fara ensam så myky!

Förlossningsberättelse del 3

Had sammandragningar me 3-4min mellanrum, sko ha gärna ha vila sita på junppaboll me fröken tyckte int ens att ja satt på sängen eller låg på sida då sjönk hjärtljuden mesama. Bäst va dom när ja log på rygg. Va jätte törstig o hungrig men fick int dricka eller äta nåt för säkerhets skull. O börja vara jätte trött eftersom had int sovi så myky pga sammandragningar just i 1,5dygn! Sen kolla barnmorskan läget o de va ju ännu lika, hon viste int rikit va babyn bjöd på ti först så hon ringde igen läkaren som kolla me blodprov hur hon mådde igen som tur had ja bedövningen ännu så tog int så sjukt. Läget va o lika, hon slapp int o koma neråt i kanalen o när hjärtljuden sjönk o handen had komi värre i vägen så beslöt hon att de blir brådskande kejsarsnitt! Don börja o laga mej färdig fick int heller gå ti salen för hennes hjärtljud sko ha säkert sjunki så myky! Kl.14.59 va hon ute, perfekt liten flicka på 3410g o 52cm! Jerry fick fara me henne o barnmorskan! När dom had mej färdig va kl.16 o ja rullades ti uppvakningen. Sen fick Jerry o bebin koma dit o fick henne ti bröstet! Efter 1,5h fick ja koma opp ti avdelningen. Efter en tuff förlossning va de skönt att allt va över!

Skriver mer om hu allt kändes o hu ja mådde i en annat inlägg 🙂

Förlossningsberättelse del 2

Så följande moron via labben opp ti BB avdelningen. Had ju haft hela tiden sammandragningar mellanår ofta o emellanåt 2st på en halvtimme. Dom satt mej på kurva o efter en halvtimme gjord dom inre undersökning. 5cm oppe, men huvude ännu högt oppe. Eftersom vattnet börja sipra ut nånstans högre ifrån så had ja hinna kvar nere ännu. Kl.10 spräckte dom hinnorna. Börja få mesama sjukare värkar, men dom kom int ännu så ofta som do brukar koma. Efter 1h fick vi fara ti förlossnings salen. Frökens hjärtljud sjönk vid varje värk o när ja satt eller stod sjönk dom också så fick fara tibaks o ligga. Eftersom hennes hjärtljud sjönk så myky ofta ville läkaren ta blodprov från hennes huvve för att se hu hon orkar. De tog j*klit sjukt, huvve va ännu så högt oppe så dom tråma o höll på.Värde va bra som tur men dom märkte då att handen va vid hennes kind.12 tiden fick ja spinal o tillika epidurslkateter i ryggen för vi börja tro att int spinalen kanske håller tills fröken ska ut! I nåt skede kolla dom läget igen o va ännu 5cm öppen, handen va ännu vid kinden men läkaren sa att så går de ännu o föda normalt! 

Del 3 komer snart…

Förlossningsberättelse del 1 

Allt börja den lö-sö natt kl.2. Vakna ti en värk, tänkte int destomer på de har ju haft från o till värkar en tid redan! Nå sen kom de en till, o till, o till. Börja klocka värkarna.  4 tiden väckte ja Jerry o sa att de e på gångs, han blev ju glad när de va hans födelsedag som han had sagt många ggr den föds nog då! Nå 5 tiden va vi på BB, 2-3cm oppe, sjuks sammandragningar, vattne had börja sipra ut nånstans högre ifrån. Fick fara i duschen o i ett annat rum före förlossnings salen. Men mittiallt börja sammandragningarna koma mer sällan o nästan avtog helt. Kl.9 fick vi koma hem o om inget hänt tibaks ti Lojo ti halv 8 följande moron..

Fortsättning komer…

37+4

De börjar närma sej! Börjar vara ganska så slut! Huvu sko vila göra myky, men int kroppen! E så trött, har sjukt, sammandragningar m.m. Om bebisen komer om 3veckor så vet int ja va ja ska göra! Tillika som 3veckor e jätte lite! Men hoppas ändå den vill koma ti världen tidigare! 

Idag har vi int gjort någo, tråkigt väder! Men tillika orkar ja int heller göra så myky och igår va mamma o hjälpte att baka o göra mat ti frysen så nu har vi färdigt lite att bjuda på o om ja hamnar vara på sjukhus nån dag så finns de att värma, eller bara i början av babybubblan e de ju skönt att ha någo färdigt så behöv komer man lite lättare undan första dagarna! 🙂

Komsi Komsi bebisen!